Support

Online support software

Download en installeer de door de helpdesk medewerker gevraagde software.

Geef daarna het ID nummer telefonisch door aan de helpdeskmedewerker.

Door overname van de computer (online support) helpt ADS International klanten die problemen ondervinden of vragen hebben.
Dit geschiedt tegen uurtarief of op basis van overeenkomst.